Preaload Image

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Akademik Kadro

Tel:444 84 58 – 6001/6084

Ofis: 155-172

E-Posta:dhutku@thk.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Durdu Hakan UTKU

Bölüm Başkanı
Dekan Yardımcısı

Dr. Durdu Hakan Utku, 1992 yılında Kara Harp Okulu İşletme Bölümünden mezun olmuş 1998 yılında Sistem Mühendisliğinde lisans tamamlama programını tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden, doktora derecesini 2016 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden almıştır. 2000-2003 yılları arasında Kara Harp Okulu Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü Endüstri Ana Bilim Dalı öğretim elemanı olarak; 2006-2014 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığında proje yöneticisi olarak görev yapmıştır. Dr. Utku, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Lojistik ve Tedarik Zinciri Tasarımı/Yönetimi, Tehlikeli Madde Lojistiği, Sistem Simülasyonu, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, İstatistik.

Tel: 444 84 58 – 6083

Eposta: uakin@thk.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Umut AKIN

Dr. Hasan Umut AKIN, 1986 yılında Kara Harp Okulu Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını 2004 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış, doktora derecesini 2015 yılında Endüstri Mühendisliği alanında Atılım Üniversitesi’nden almıştır. 1992-2011 yılları arasında Gnkur. Bşk.lığı, MSB.lığı ve K.K.K.lığı bünyesindeki Karar Destek ve Bilgi Sistemleri birimlerinde; karar destek, modelleme ve simülasyon, teknoloji yönetimi ve bilgi sistemleri projelerinde, analiz subayı, proje subayı, tim lideri ve şube müdürü pozisyonlarında görev yapmış, 1999-2000 yılları arasında Kanada Savunma Bakanlığı Stratejik İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nde sistem dinamikleri yaklaşımlı stratejik insan kaynakları modellemesi üzerinde araştırmacı olarak çalışmıştır. Dr. Akın, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Modelleme ve Simülasyon, Sistem Dinamikleri Modellemesi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Karar Destek Sistemleri, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Ofis: 169

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim ÖZDEMİR

Dr. Yavuz Selim Özdemir, 1981 yılında Ankara’da doğuştur. 2004 yılında Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde lisans ve 2008 yılında Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. 2013 yılında doktora derecesini Atılım Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği alanında almıştır. 2005-2018 yılları arasında Başkent Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesinde tam zamanlı olarak çalışmıştır. Dr. Özdemir, halen Türk Hava Kurumu Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Çok Ölçütlü Karar Verme, Bulanık Mantık, Entelektüel Sermaye ve Sezgisel Optimizasyon.

Ofis: 163

Dr. Öğr. Üyesi Başak GEVER

Dr. Başak Gever, 2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans döneminde Erasmus burslu olarak Esterhazy Karoly Üniversitesi (Macaristan), Enformatik Bölümü’nden ders almıştır. Daha sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde burslu olarak yüksek lisans ve doktora programlarını, sırasıyla 2011 ve 2017 yıllarında tamamlamıştır. Doktora sırasında ise TÜBİTAK burslusu olarak Edinburgh Üniversitesi (The School of Mathematics)’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. Savunma Teknolojileri Mühendisliği’nde Uzman Yapay Zeka Mühendisi olarak çalıştıktan sonra, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başlamış ve halen burada çalışmaya devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Olasılık, İstatistik, Rassal Modeller, Stokastik Süreçler, Bulanık Mantık ve Uygulamaları, Zaman Serileri, Yapay Zeka

Dr. Orhan GERDAN

(Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi)

Dr. Orhan GERDAN, 1994 yılında Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği programından mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini 1998, doktora derecesini 2007 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden almıştır. 2000-2007, Kara Harp Okulu Sistem Yönetimi Bilimleri Bölümünde öğretim elemanı, 2011-2012 yılları arasında Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsünde öğretim elemanı, 2015-2016 yılları arasında Kara Harp Okulu Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümünde Endüstri Anabilim Dalı Başkanı, 2012-2015 yılları arasında Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğretim elemanı ve Plan Program Şube Müdürü olarak olarak görev yapmıştır. Dr. GERDAN, OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemlerinde Proje Yönetiminin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için eğitim, dokümantasyon ve uygulama süreçlerine danışmanlık yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol, Stok Teorisi.

Naciye ÇAKIR

(Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi)

1982 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği lisans programından, 2011 yılında Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi yüksek lisans programından mezun olmuştur. Mesleki deneyiminde çeşitli kamu kurumları, ulusal ve çok uluslu şirketler ile eğitim kurumları yer almaktadır. Halen TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası yönetim kurulunda ve oda bünyesindeki komisyonlarda görevler yürütmektedir. 2016 Güz döneminden bu yana üniversitemizin Endüstri Mühendisliği Bölümünde yarı zamanlı ders vermektedir.

Araştırma Alanları: Teknoloji Transferi, ArGe Yönetiimi ve Girişimcilik, Sistem ve Yazılım Mühendisliği Süreçleri, Ulusal ve Uluslararası Sistem ve Yazılım Mühendisliği Standartları, Servis Sistemleri ve Yönetimi, Teklif Geliştirme, Sözleşme ve Proje Yönetimi

Erol YÜCEL

(Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi)

1987 yılında Hava Harp Okulu Yönetim lisans programından, 1993 yılında ABD Hava Kuvvetleri Teknolji Enstitüsü Yöneylem Araştırması yüksek lisans programından mezun olmuştur. Mesleki deneyiminde kamu kurumları, havacılık şirketleri ve yükseköğretim kurumları yer almaktadır. Halen Başkent Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Karar Destek Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. 2017 güz döneminden itibaren üniversitemizin Endüstri Mühendisliği Bölümünde yarı zamanlı ders vermektedir.

Araştırma Alanları: Yöneylem araştırma, sistem analizi, stratejik planlama, iş zekası/analizi, öğrenmede optimizasyon, veri bilimi ve veri görselliği.

Doç. Dr. Babek ERDEBİLLİ

(Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi)

Doç Dr. Babek ERDEBİLLİ, 2004 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. 2010 yılında doktora derecesini Gazi Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği alanında almıştır. 2007-2017 yılları arasında Atılım Üniversitesinde tam zamanlı olarak çalışmıştır. Doç Dr. ERDEBİLLİ, halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği Bölümünde çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: MCDM, Fuzzy Set, LP, SCM

Ofis: 160

Eposta: ctopaclioglu@thk.edu.tr

Arş. Gör. Can TOPAÇLIOĞLU

Arş. Gör. Can TOPAÇLIOĞLU, 2015 yılında, Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans derecesiyle mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisansüstü çalışmalarına devam etmektedir.

Ofis: 143

Eposta: bmutlu@thk.edu.tr

Arş. Gör. Betül MUTLU

Araştırma görevlisi Betül MUTLU, 2014 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans derecesiyle mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra yaklaşık 4 yıl özel ve kamu sektöründe çalışmıştır. Nisan 2018’den itibaren THK Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta olup Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.

Ofis: 178

Eposta: gguner@thk.edu.tr

Arş. Gör. Gürkan Güven GÜNER

Arş. Gör. Gürkan Güven GÜNER, Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2015 yılında lisans derecesiyle mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisansüstü çalışmalarına devam etmektedir.