ÖDEV/PROJE ŞEKLİNDE STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

ÖDEV/PROJE ŞEKLİNDE STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

PANDEMİ NEDENİYLE STAJ YERİ BULAMAYAN ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI ÖDEV/PROJE İLE İLGİLİ ESASLAR

BELGE SON TESLİM TARİHİ: 19.08.2019, Saat:16.00

  1. Öğrenciler staj yerine aşağıda belirtilen iki alternatiften birini seçerek 15 sayfayı geçmeyecek şekilde, tez/proje yazım esaslarına uygun olarak ödev/proje yapabileceklerdir.

                Alternatif-1: Belirlenecek bir firma ile irtibata geçilerek normal bir stajdan beklenen ve staj   raporunda bulunması istenen hususların mümkün olduğunca firmadan uzaktan talep edilerek veya web ortamından temin edilerek bir rapor oluşturulması.

Bu alternatifte öğrenciler belirleyecekleri bir firma ile iletişime geçerek ve/veya web ortamında firma bilgilerine ulaşarak, bölümün sayfasında bulunan staj kapsamında cevaplandırılması gereken soruları cevaplayarak raporlarını oluşturacaktır.

                Alternatif-2: Öğretim üyelerinin danışmanlığında aşağıda belirlenen konularda akademik bir çalışma yapılması.

Bu alternatifte öğrenciler aşağıda belirtilen konulardan birini seçerek ilgili öğretim üyesi ile iletişime geçecek ve belirlenen konu ile ilgili öğretim üyesinin danışmanlığında akademik bir çalışma yapacaklardır.

Konu Danışman Öğretim Üyesi
Hazardous materials logistics modeling Dr.Durdu Hakan UTKU
Hazardous materials transportation risk modeling Dr.Durdu Hakan UTKU
Stochastic inventory modeling Dr.Durdu Hakan UTKU
Production modeling with demand uncertainty Dr.Durdu Hakan UTKU
Simulation modeling for hazardous materials supply chain Dr.Durdu Hakan UTKU
   
Forecasting Methods Dr.Başak GEVER
Time Series Analysis Dr.Başak GEVER
Stochastic Processes Dr.Başak GEVER
Fuzzy Logic Applications Dr.Başak GEVER
Quality Control and Management Dr.Başak GEVER
   
Work Scheduling Dr.Fatih KASIMOĞLU
Project Scheduling Dr.Fatih KASIMOĞLU
Transportation Problems Dr.Fatih KASIMOĞLU
Multiobjectıve Optimization Dr.Fatih KASIMOĞLU
Minimum Cost Network Flow Problems Dr.Fatih KASIMOĞLU
Set Covering Problems Dr.Fatih KASIMOĞLU
Traveling Sales Person Problems Dr.Fatih KASIMOĞLU
   

 

Ödev/proje şeklinde yapılacak tümleşik eğitim süreci için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

– Alternatif seçimine göre çalışmayı tercih ettiğiniz öğretim elemanı/şirket ile iletişime geçip onay alınmalıdır.

– Bu şekilde tümleşik eğitim yapabilmek için gerekli tek belge EK-2’dir. Diğer belgelere ihtiyaç yoktur.

– EK-2 alternatiflere göre aşağıda belirtilen şekilde doldurulmalıdır.

– EK-2 doldurulduktan sonra, okuldan imza almadan Arş. Gör. Can Topaçlıoğlu’na teslim edilmelidir. Şahsen yapılacak teslimlerde randevu alınmalı, uzaktan yapılacak teslimlerde ise onay e-postası beklenmelidir.

– Belge son teslim tarihi: 19.08.2019, saat: 16.00

Belirtilen kural, süreç ve tarihlere uyulması, aksilik çıkmaması için önemlidir.

Tümleşik eğitimlerini ödev/proje şeklinde yapmayı seçecek öğrenciler için sigorta girişi yapılmayacaktır.

Alternatif 2 seçimi yapan öğrencilerin çalışma süresi danışmanlarına bağlı olacaktır.

Alternatif-1:

II-TÜMLEŞİK EĞİTİM YAPILACAK KURUMUN/THE INSTITUTION’S
Adı/Name of the Institution:THKÜ
Kurum içindeki birimin adı/Name of the department in the institution: END.MÜH.BÖL.: ALTERNATİF-1
Adresi/Address: ———————————————————–
Tel/Phone:                                  ———————————————————–
Fax :                ——————————-                 E-mail : ———————————————-
Yetkili Tümleşik Eğitim Sorumlusunun Adı/Name of the Staff Responsible for Integrated Training:   ———————-
İnsan Kaynakları Müdürünün Adı/Name of Human Resources Manager: ———————-
Tümleşik Eğitim Başlama Tarihi/Beginning Date:  ÇALIŞMA BAŞLANGIÇ TARİHİ
Tümleşik Eğitim Bitiş Tarihi/Completion Date:           ———————————————————–
TÜMLEŞİK EĞİTİM ÖĞRENCİSİNDEN BEKLENEN GÖREVLER/

 

DUTIES EXPECTED FROM THE INTEGRATED TRAINEE

 

 

TÜMLEŞİK EĞİTİM ÖĞRENCİSİNE VERİLECEK DESTEK/

SUPPORT THAT WILL BE GIVEN TO THE INTEGRATED TRAINEE

 

 

 

 

İNCELENECEK KURUM/

INSTITUTION TO STUDY:

 

 

 

 

 

 

(VARSA KURUMUN DESTEĞİ)

(SUPPORT BY THE INSTUTION, IF ANY)

 

Alternatif-2:

II-TÜMLEŞİK EĞİTİM YAPILACAK KURUMUN/THE INSTITUTION’S
Adı/Name of the InstitutionTHKÜ
Kurum içindeki birimin adı/Name of the department in the institution: END.MÜH.BÖL.: ALTERNATİF-2
Adresi/Address: ———————————————————–
Tel/Phone:                                  ———————————————————–
Fax :                ——————————-                 E-mail : ———————————————-
Yetkili Tümleşik Eğitim Sorumlusunun Adı/Name of the Staff Responsible for Integrated Training:   ———————-
İnsan Kaynakları Müdürünün Adı/Name of Human Resources Manager: ———————-
Tümleşik Eğitim Başlama Tarihi/Beginning Date:  ÇALIŞMA BAŞLANGIÇ TARİHİ
Tümleşik Eğitim Bitiş Tarihi/Completion Date:           ———————————————————–
TÜMLEŞİK EĞİTİM ÖĞRENCİSİNDEN BEKLENEN GÖREVLER/

 

DUTIES EXPECTED FROM THE INTEGRATED TRAINEE

 

 

TÜMLEŞİK EĞİTİM ÖĞRENCİSİNE VERİLECEK DESTEK/

SUPPORT THAT WILL BE GIVEN TO THE INTEGRATED TRAINEE

 

 

 

KONU/TOPIC:

 

………………………………………….

 

 

 

KONU DANIŞMAN/TOPIC ADVISOR:

 

……………………………