IND 200 ve IND 300 tümleşik eğitim raporları

IND 200 ve IND 300 tümleşik eğitim raporları 25/09-02/10 tarihleri arasında Arş. Gör. Betül Soyöz’e imza karşılığı teslim edilecektir. Dikkat edilmesi gereken noktalar:

-Rapora ait sayfaların tamamında imza ve mühür olacaktır. (kapak sayfası dahil)
-Ana rapor, günlük ve EK-4, bu sırada tek bir spiral cilt içerisinde olmalıdır.(Dosya vb. içerisindeki raporlar kabul EDİLMEYECEKTİR.)
-EK-3, cilt içerisinde OLMAYACAK şekilde, rapordan AYRI, KAPALI bir zarfta, zarfın ağzı İMZALI ve MÜHÜRLÜ olarak teslim edilecektir. Bu zarfın üzerinde öğrencinin adı ve soyadı ile “EK-3” ibaresi bulunmalıdır.
-Yukarıda bahsedilen herhangi bir belgenin ayrıca teslimi, ne sebeple olursa olsun kabul EDİLMEYECEKTİR.
-Raporlar imza karşılığı teslim alınacaktır. Teslim listesinde imzası olmayan öğrencilerin raporları değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Geçerli mazeretler dışında, yukarıda belirtilen tarihlerden önce/sonra rapor teslim alınmayacaktır.

Sorularınız için bmutlu@thk.edu.tr adresine e-posta yollayabilirsiniz.