Bölüm Başkanından

Endüstri Mühendisliği, makine, insan gücü, hammadde, bilgi, enerji ve para gibi kaynakları, ürün ve hizmete dönüştüren tüm sistemlerle ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliği insan, zaman, para, hammadde gibi kıt kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımından, gelişimine, iyileştirilmesine ve işletilmesine kadar olan süreçle ilgilenir. Endüstri Mühendisliği'nin temel amacı, bu sistemlerin gelişiminin her aşamasında, çeşitli bilimsel metotları kullanarak verimliliği ve üretkenliği artırmaktır.

Bölümümüzün amacı; dünya standartlarında eğitim ve araştırma yaparak başta havacılık sektörü olmak üzere endüstrinin ihtiyacını karşılayacak Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir. Öğrencilerimiz, üniversite vakfımızın havacılık ve uzay alanında sahip olduğu altyapısıyla ve sektörel uygulamalarla desteklenecektir. Endüstri Mühendisliği lisans programının amacı, sistematik düşünme yeteneğine sahip, günlük hayatta karşısına çıkan problemlere öğrendiklerini uygulayabilen ve bu problemleri çözüme ulaştıran, temel Endüstri Mühendisliği bilgisi ile donatılmış ve alanındaki gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmektir. Ayrıca mesleklerinde kullanacakları bilgi ve deneyimi kazanan, girişimci, kendine güvenen, bilgi üreten ve bu bilgileri diğer bireylere aktarabilen bireylerin yanı sıra özgün, sürdürülebilir ve orijinal çalışmalar yapabilecek Endüstri Mühendisliğinde geleceğin bilim adamlarını kazandırmaktır. Endüstri Mühendisliği'nin gerektirdiği yeterlilikleri sağlayan, beraber çalışacağı diğer mühendislik disiplinleri ile akılcı ve anlamlı bir şekilde iletişim kurabilen, güncel bilişim dünyasının sunduğu olanaklardan faydalanabilen ve bu hıza ayak uydurabilen Endüstri Mühendisleri yetiştirmek temel stratejik hedeflerimizdir.

Her biri kendi alanında saygın akademisyenlerden oluşan eğitim kadrosu ve donanımlı laboratuvar altyapısı ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, ülkemizde ve dünyada saygın araştırma kurumları arasında yer almayı kendine hedef olarak belirlemiştir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Durdu Hakan UTKU

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı