Laboratuvarlar

Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı
Simülasyon ve modelleme konularıyla ilgili Endüstri Mühendisliği derslerinin uygulamaları ile bu derslerin proje ve ödevleri yapılmaktadır. Laboratuvar Ek Fakülte Binas'nda Z-11 nolu sınıftadır. Laboratuvar ismi EISEL LAB (Ergonomics & Industrial & Systems Engineering  Laboratory) olarak geçmektedir. Laboratuvardaki bilgisayarlarda GAMS (General Algebraic Modeling System), Arena Simulation Software, R ve RStudio gibi lisanslı yazılımlar mevcuttur.

İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarı
Test etme ve kalibre etme donanımları ile desteklenen bu laboratuvar, temel olarak Endüstri Mühendisliği müfredatında bulunan İş ve Zaman Etüdü dersinin kapsamında kullanılmaktadır. Öğrencilerin derslerde teorik olarak öğrendikleri bilgilerini pratikte uygulayabilmeleri amacıyla farklı laboratuvar uygulamaları tasarlanmıştır. Öğrenciler bu uygulamalar ile çalışma ortamı ve zaman etütleri için gerekli ölçüm ve hesaplamaları yapmayı, süreölçer ve çevre koşulları ekipmanlarını doğru olarak kullanmayı öğrenmektedir. Montaj işlemleri ve çevrim süresi, verimlilik oranı ve üretim hızı gibi hesaplamalar için gerekli ölçümler yapılmaktadır.